3Obo/90/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.11.2012 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková

Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
AGRO TRADE & CONSULTING, s. r. o., Bardejov
c/a
1/ Ján Kotrady, Spišské Vlachy
2/ Katarína Kotradyová, Spišské Vlachy
3/ Ján Pačan, Slovinky
4/ Dušan Sedlačko, Spišská Nová Ves
5/ Anna Szent Andrášiová, Poprad


zrušené