1 To 3/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.11.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.S. a spol., § 219 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák.