1MObdoV/6/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2012 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Juraj Seman
JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Darina Ličková
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
JUDr. Jaroščák - SKP Bardejovské strojárne,a.s.
c/a
SB Inmart, a. s. Bardejov