1 Ds 3/2011

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 09.11.2012 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. R. K.