1 To 8/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.10.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.Ch., § 296 Tr. zák. a iné