3Obo/71/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.09.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Július Goga, Nitra – SKPÚ PD Agrokombinát
Dolná Nitra vo Veľkom Cetíne c/a
Agile, s. r. o, Malý Cetín