6 To 4/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.09.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.B. a spol., § 296 Tr. zák. a iné