4 Urto 1/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.08.2012 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
S.Š, pre § 15, § 127, § 130v Trestného zákonníka Rakúskej republiky a iné