3Sžf/11/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 03.07.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Miba Steeltec, s.r.o. Vráble
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava