1 Tdo 5/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.05.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I.S. a spol., § 298 ods. 1 Tr.zák.
ZRUŠENÉ