3Obo/69/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 12.06.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Ing. Viktor Švec, Bratislava
c/a
Anton Tichý, Pezinok, SKPÚ Viktória, Bratislava