2012/072


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný špecializovaný seminár: Mzdová účtovníčka v II.kvartáli 2012 - novinky a zmeny v povinnostiach mzdovej účtovníčky
Hodnota objednaného plnenia:53,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:18.04.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM s.r.o
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:2022161768

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu