3 Ds 3/2011

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 16.05.2012 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. I.I.