1 To 12/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.05.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Bc. R.T., § 329 ods. 1,2 Tr. zák.