4 To 5/2008

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.05.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. E. K., § 9 ods. 2, § 248 ods. 1, ods. 5 Tr. zák.