2017/084


Detail objednávky

Predmet objednávky:vykonanie revízie el.inštalácií a bleskozvodu v budove K NS SR na Námestí SNP
Hodnota objednaného plnenia:840,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:05.04.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:LA ELEKTRO, s.r.o.
Sídlo:Hviezdoslavova 756/20
90031 Stupava
IČO:44527233
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR