2017/077


Detail objednávky

Predmet objednávky:51 vydaní časopisu Trend
Hodnota objednaného plnenia:74,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:28.03.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:News and Media Holding a.s.
Sídlo:Panónska cesta 9
851 01 Bratislava
IČO:47256281
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR