2017/075


Detail objednávky

Predmet objednávky:nákup spotrebného materiálu
Hodnota objednaného plnenia:795,80 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.03.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC s.r.o.
Sídlo:Šoltésovej 1995
91101 Trenčín
IČO:44310595
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR