2017/073


Detail objednávky

Predmet objednávky:Občerstvenie pri príležitosti návštevy delegácie Najvyššieho správneho súdu ČR v dňoch 23-24.3.2017
Hodnota objednaného plnenia:533,40 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.03.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:VIA FACTI, s.r.o.
Sídlo:Vrančovičova 22
841 03 Bratislava
IČO:35953527
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR