2017/072


Detail objednávky

Predmet objednávky:Ubytovanie v Hoteli Tatra 23-24.3.2017 pre 1 osobu
Hodnota objednaného plnenia:65,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.03.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:TATRA United Corporation,a.s.
Sídlo:Námestie 1.mája č.5
811 06 Bratislava
IČO:31382711
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR