2017/067


Detail objednávky

Predmet objednávky:Archívne dosky
Hodnota objednaného plnenia:550,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:09.03.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:ÚVTOS a ÚVV -Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže
Sídlo:Gucmanova 19/670, priečinok 7
92041 Leopoldov
IČO:738271
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR