2017/064


Detail objednávky

Predmet objednávky:záručný olejový servis vozidla Škoda Octavia BL 028 KP
Hodnota objednaného plnenia:205,50 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.03.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:DANUBIASERVICE, a.s.
Sídlo:Rožňavská 30
821 04 Bratislava
IČO:31397549
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR