2017/063


Detail objednávky

Predmet objednávky:ubytovanie a strava pre 62 ľudí
Hodnota objednaného plnenia:2 666,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.03.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Účelové zariadenie K NR SR Častá-Papiernička
Sídlo:Častá
90089 Častá
IČO:151491
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR