2017/055


Detail objednávky

Predmet objednávky:Kancelársky kontajner v počte ks 4.
Hodnota objednaného plnenia:552,89 €
Dátum vyhotovenia objednávky:21.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Kancelária 24h s.r.o.
Sídlo:Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO:46493000
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:
Funkcia: