2017/052


Detail objednávky

Predmet objednávky:Servis vozidla VW Passat BA456RH
Hodnota objednaného plnenia:400,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:17.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:IMPA Bratislava
Sídlo:Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
IČO:35731851
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Mgr. Rozália Boušková
Funkcia:riaditeľka EO