2017/046


Detail objednávky

Predmet objednávky:Stravovanie, ubytovanie, prenájom. viď príloha
Hodnota objednaného plnenia:6 854,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Tatra Hotel Slovakia, a.s.
Sídlo:Štrbské pleso
06201 Tatry
IČO:31638759
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR