2017/045


Detail objednávky

Predmet objednávky:Kancelárske potreby, obálky, drobné kanc. vybavenie. 18 druhov v prílohe
Hodnota objednaného plnenia:1 743,44 €
Dátum vyhotovenia objednávky:14.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Custom Care, s.r.o.
Sídlo:Jadrová 3226/13
821 02 Bratislava
IČO:45674990
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR