2017/044


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborné školenie Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a väzby na ďalšie súvisiace predpisy 4x
Hodnota objednaného plnenia:276,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:14.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PROEKO, s.r.o.
Sídlo:Strmy vršok 18
841 06 Bratislava
IČO:35900831
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR