2017/042


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborné školenie Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v roku 2017
Hodnota objednaného plnenia:118,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:14.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EDOS-PEM, s.r.o.
Sídlo:Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO:36287229
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR