2017/041


Detail objednávky

Predmet objednávky:Konferenčný poplatok za účasť 9 sudcov Najvyššieho súdu SR na medzinárodnej odbornej konferencii Ústavu štátu a práva SAV: Právny pluralizmus a pojem práva, Piešťany 05.04.-07.04.2017
Hodnota objednaného plnenia:1 207,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:09.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Sídlo:Klemensova 19
813 64 Bratislava
IČO:167037
DIČ:2020794160

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr.Ivan Solej, LL. M
Funkcia:vedúci Kancelárie NS SR