2017/040


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný špecializovaný seminár: Zmluvné vzťahy k informačným systémom (dvojdňový seminár), 2 účastníci (1 sudca, 1 informatik)
Hodnota objednaného plnenia:672,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:09.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Volters Kluwer s.r.o.
Sídlo:Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr.Ivan Solej, LL. M
Funkcia:vedúci Kancelárie NS SR