2017/039


Detail objednávky

Predmet objednávky:kancelárske stoličky ks 17
Hodnota objednaného plnenia:1 008,10 €
Dátum vyhotovenia objednávky:09.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:A-PEMA, s.r.o.
Sídlo:Hurbanová 3807/21
036 01 Martin
IČO:43850863
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR