2017/038


Detail objednávky

Predmet objednávky:zabezpečenie občerstvenia
Hodnota objednaného plnenia:363,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:09.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:VIA FACTI, s.r.o.
Sídlo:Vrančovičova 22
841 03 Bratislava
IČO:35953527
DIČ:2022054023

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR