2017/024


Detail objednávky

Predmet objednávky:periodikum Bulletin advokácie 2017
Hodnota objednaného plnenia:85,45 €
Dátum vyhotovenia objednávky:01.02.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Česká advokátní komora
Sídlo:Národní 16
110 00 Praha
ČR
IČO:66000777
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR