2017/022


Detail objednávky

Predmet objednávky:Vypracovanie výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2016
Hodnota objednaného plnenia:100,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:31.01.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Dipo Ing. Ševčík
Sídlo:Návojovce 97
95804 Partizánske
IČO:11891521
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR