2017/021


Detail objednávky

Predmet objednávky:oprava SMV BL305CR - Škoda Super B
Hodnota objednaného plnenia:300,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:31.01.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:BratOS, .s.r.o.
Sídlo:Slovnaftská 19
821 05 Bratislava
IČO:31331939
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR