2017/018


Detail objednávky

Predmet objednávky:Časopis PVP č.1-4/2017
Hodnota objednaného plnenia:74,88 €
Dátum vyhotovenia objednávky:26.01.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Masarykova univerzita, Právnicka fakulta
Sídlo:Veveří 70
611 80 Brno
ČR
IČO:216224
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR