2017/010


Detail objednávky

Predmet objednávky:Školenie pre 1 zamestnanca na tému : Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, ročná uzávierka v mzdovej učtárni a legislatívne zmeny od. 1.1.2017.
Hodnota objednaného plnenia:70,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.01.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Agentúra APOLLO spol. s r.o.
Sídlo:Bazovského 19
841 01 Bratislava
IČO:36843741
DIČ:2022466699

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR