2017/009


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný špecializovaný seminár: „Proces verejného obstarávania krok za krokom od prípravy zákazky k podpisu zmluvy“,
Hodnota objednaného plnenia:68,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:19.01.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PROEKO s.r.o.
Sídlo:Strmý vŕšok 18
841 06 Bratislava
IČO:35900831
DIČ:2021906678

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr.Ivan Solej, LL. M
Funkcia:vedúci služobného úradu