2017/006


Detail objednávky

Predmet objednávky:4ks USB token ikey k štátnej pokladnici.
Hodnota objednaného plnenia:398,30 €
Dátum vyhotovenia objednávky:11.01.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PosAm, spol. s r.o.
Sídlo:Bajskalská 28
821 09 Bratislava
IČO:31365078
DIČ:2020315440

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR