2017/001


Detail objednávky

Predmet objednávky:Vytvorenie registra Vk a Kpp
Hodnota objednaného plnenia:996,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:02.01.2017
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JuSoft, s.r.o.
Sídlo:Alexyho 3425/46
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:36437671
DIČ:2022099486

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR