2016/89


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup periodika
"Právny obzor" (2014-2015)
Hodnota objednaného plnenia:83,95 €
Dátum vyhotovenia objednávky:07.07.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Katarína Hrdá
Sídlo:Cabaj 897
951 17 Cabaj - Čápor
IČO:44711905
DIČ:1072225308

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej
Funkcia:riaditel správy