2016/239


Detail objednávky

Predmet objednávky:Kancelársky kontajner VISIO 50x47 cm vo farbe buk.
Hodnota objednaného plnenia:142,37 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.12.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Kancelária 24h s.r.o.
Sídlo:Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO:46493000
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej, LL.M
Funkcia:vedúci K NS SR