2016/218


Detail objednávky

Predmet objednávky:Organizačné a technické zabezpečenie spoločenskej akcie "spoločné stretnutie sudcov a zamestnancov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky", vrátane zabezpečenia cateringu a súvisiacich služieb
Hodnota objednaného plnenia:14 280,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:05.12.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:VIA FACTI, s.r.o.
Sídlo:Vranovičova 22, 841 03 Bratislava
IČO:35953527
DIČ:2022054023

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej
Funkcia:riaditeľ správy súdu