2016/213


Detail objednávky

Predmet objednávky:Menovka na stôl de luxe 105 x 297 8 ks
Hodnota objednaného plnenia:189,57 €
Dátum vyhotovenia objednávky:24.11.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:OLHA TRADE, s.r.o.
Sídlo:Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce
IČO:36208086
DIČ:2020048162

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej
Funkcia:riaditeľ správy súdu