2016/210


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný špecializovaný seminár: Podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a nový protischránkový zákon vo VO, 1 účastník
Hodnota objednaného plnenia:69,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:23.11.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PROEKO s.r.o.
Sídlo:Strmý vŕšok 18
841 06 Bratislava
IČO:35900831
DIČ:2021906678

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr.Ivan Solej
Funkcia:riaditeľ správy súdu