2016/197


Detail objednávky

Predmet objednávky:Komplexné zdravotné preventívne prehliadky pre 3 sudcov Najvyššieho súdu SR v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
Hodnota objednaného plnenia:1 185,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:15.11.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o.
Sídlo:Heydukova 10
812 510 Bratislava
IČO:35681462
DIČ:2020812343

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr.Ivan Solej
Funkcia:riaditeľ správy súdu