2016/189


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup periodika PRÁVNY OBZOR (1/2017-6/2017)
Hodnota objednaného plnenia:54,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.11.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Wolters Kluwer, s r.o.,
Sídlo:Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej
Funkcia:riaditel KP a správy súdu