2016/175


Detail objednávky

Predmet objednávky:Odborný špecializovaný seminár: Personálna a mzdová agenda v súlade s ochranou osobných údajov, 3 účastníci
Hodnota objednaného plnenia:207,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:31.10.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PROEKO s.r.o.
Sídlo:Strmý vŕšok 18
841 06 Bratislava
IČO:35900831
DIČ:2021906678

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr.Ivan Solej
Funkcia:riaditeľ správy súdu