2016/157


Detail objednávky

Predmet objednávky:Právnická literatúra"Ústava Českej republiky Zákon o bezpečnosti republiky ČR-Komentář"
Hodnota objednaného plnenia:94,05 €
Dátum vyhotovenia objednávky:03.10.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Katarína Hrdá
Sídlo:Právnická literatúra
Cabaj 897
951 17 Cabaj-Čápor
IČO:44711905
DIČ:1072225308

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej
Funkcia:riaditel KP a správy súdu